• Med arbeidsform som pensum 

      Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Skriftserien MF/HVO;Rapport nr. 69/2015, Research report, 2015-10-28)
      Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Prakti sk pedagogisk utdanning , yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Frøya ...