• Bolig, rente og risiko. Om pressens dekning av boligsektoren 

   Bjerke, Paul; Dyb, Evelyn (Arbeidsrapport; 179, Research report, 2005)
   Denne rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt som er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Vi tar sikte på å bruke kunnskap fra risikoforskning og boligforskning for å gi nye perspektiver til medieforskningen. ...
  • A Hidden Theory in Financial Crisis Journalism? The Case of Norway 

   Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos (Journal article, 2015)
   The present article analyses press coverage of the dramatic finance crisis and the ensuing European debt crisis in Europe, in three decisive periods. The authors conduct quantitative and qualitative content analyses of two ...
  • Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 121, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022, er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge innholdet og diskutere skillelinjer ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Flo, Idar; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 96, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 105, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 122, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Document opp mot kravene i § 5, punkt a), b) og c) i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Korsets Seier 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 99, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Korsets Seier er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i publikasjonen opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2020. 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 114, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Lokalavisa NordSalten" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NordSalten opp mot kravene i Forskift om tilskudd til samiske aviser ...
  • Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2021 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Notat;5/22, Report, 2022)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2021" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NordSalten opp mot kravene i Forskift om ...
  • Innholdsanalyse av Medier 24. Utgivelsesåret 2019 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 103, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Medier24 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Medier24 opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 97, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 104, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av Resett. Utgivelsesåret 2021 

   Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin; Flo, Idar; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 118, Report, 2022)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at Medietilsynet har mottatt en søknad om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier fra Resett. Som et ledd i saksbehandlingen av denne søknaden har Medietilsynet gitt ...
  • Innholdsanalyse av Subjekt. Utgivelsesåret 2020 

   Bjerke, Paul (Rapport nr. 111, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Subjekt" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Subjekt opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Khrono i krysspress. Evaluering av den uavhengige nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 60, Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin uavhengige nettavis Khrono. Evalueringen av Khrono baserer seg på analysen av tre empiriske kilder. De to viktigste er en ...
  • Kulturtidsskrift i norske folkebibliotek - en analyse av ordningen med subsidierte tidsskriftabonnement 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 116, Report, 2022)
   Denne rapporten er laget på oppdrag fra Kulturrådet, som ønsker en vurdering av ordningen med subsidierte abonnement til folkebibliotekene, innenfor fagområdet Tidsskrift og kritikk.
  • Logikker i strid – kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet 

   Halvorsen, Lars Julius; Neple, Anemari; Bjerke, Paul (Book, 2020)
   Kulturrådet har etablert flere tilskuddsordninger for litteratur. I denne boka vil vi presentere, evaluere, drøfte og vurdere åtte av dem. Boka er basert på et oppdrag fra Kulturrådet. Dette oppdraget har lagt rammene for ...
  • Medieøkonomi, mediemangfold og mediestøtte 

   Halvorsen, Lars Julius; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 113, Report, 2021)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Medietilsynet. I tillegg til rapportforfatterne, har Hild Nordal deltatt i flere av intervjuene og gjennomført registreringer i forbindelse med innholdsanalyse. Som et viktig ...
  • Pressen og fagbevegelsen. 18 aviser om jernarbeidere og sykepleiere 

   Bjerke, Paul (Arbeidsrapport;149, Report, 2003)
   Fagbevegelsen er en av Norges aller største organisasjoner med i alt ca. 1,3 millioner medlemmer. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (2001) viser at 41 % av befolkningen over 16 år er medlemmer av en fagforening. Tilsvarende ...
  • Promoting and democratizing literature. A Norwegian policy success 

   Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Halvorsen, Lars Julius (Chapter, 2022)
   Norway’s literary policy as a central part of the cultural policy was etablished in the 1960s with the aim to preserve and protect Norwegian language and culture, improve the writers’ economy and thus also secure an ...