• Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 92, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 93, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • Understanding the Blurry Picture of Tourism Expenditure in a Cruise Destination (Geirangerfjord – Norway) 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Tourism expenditure in destinations is an important element of tourism research and has been the subject of numerous studies. This paper seeks to understand the complex pattern of expenditure within a distinctly defined ...