• Bachelor-kandidater i Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 75, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i Planlegging og administrasjon som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Bachelor-kandidater i PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 76, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i PR, kommunikasjon og media som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid 

   Halvorsen, Lars Julius; Kårstein, Asbjørn; Bergem, Randi (Rapport nr. 73, Report, 2016)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet som ønsker å bruke rapporten inn mot fylkesmennene og fylkeskommunene. Planleggere og folkehelserådgivere er viktige målgrupper. Rapporten gir en oversikt over ...