• Samarbeid skule - næringsliv 

      Krogsæter, Unni Merethe Nerås (Master thesis, 2021)
      Samandrag Temaet i denne masteroppgåva er samarbeid mellom grunnskule og næringsliv. Og problemstillinga er som følgjer; Korleis arbeider grunnskulane med å få til eit konstruktivt samarbeid med næringslivet i lokalsamfunna ...