• 10-faktor som verkty for utvikling av moderne leiarskap 

      Piegsa, Malin (Master thesis, 2017)
      Norske kommunar står overfor store utfordringar for å kunne møte samfunnsendringane og tilby velferdstenester også i framtida. Kommunesektorens organisasjon (KS) bidreg på ulike måtar for å styrke kommunane i deira ...