• Lite kjend vellyd? : Evaluering av Møremusikarordninga 

   Ouff, Susanne Moen; Båtevik, Finn; Rørstad, Cecilie (Arbeidsrapport; 207, Research report, 2007)
  • Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune 

   Krumsvik, Erlend; Rørstad, Cecilie (Rapport nr. 27, Report, 2012)
   Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble ...
  • Velferdsundersøkinga 2011 ved Høgskulen i Volda 

   Rørstad, Cecilie (Notat;8/2011, Working paper, 2011)
   Målet med undersøkinga har vore å avdekkje korleis studentane opplever studiekvardagen i Volda og at studentane skal verte gitt høve til å kome med forslag til tiltak for å betre studiekvardagen. Det er låg svarprosent på ...