• Samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund 

      Halvorsen, Lars J.; Pilskog, Veronica K.; Hovland, Fredrik; Solberg, Emilie J.; Kvamstø, Ingrid H. (Rapport nr. 83, Report, 2017)
      Dette er rapporten frå prosjektet «Utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av Hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund». Prosjektet er gjennomført på vegner av Vanylven utvikling AS. Rapporten er basert på offentleg ...