• The Composition of a Self 

   Stewart, Åsgunn Jensen (Bachelor thesis, 2021)
   I will explore the correspondences between the ways in which the narrator and protagonist of Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale, composes the story she tells us, and the ways in which she is forced to compose ...
  • The United States Constitution: An Aesthetic Analysis 

   Stewart, Åsgunn Jensen (Master thesis, 2023)
   I denne masteroppgåva føretek eg ei estetisk analyse av den amerikanske grunnlova. Eg ser på lovnaden gjeven av “We the People” om å danne ein “meir perfekt union” (more perfect union) som eit estetisk prosjekt, og oppgåva ...