• Fronter 24! – Hjelp? Versjon 1.0 

      Frantsen, Torbjørn; Stokken, Roar; Hanssen, Terje H.; Krøvel-Velle, Håvard; Thomassen, Geir (Arbeidsrapport;132, Report, 2003)
      Dette dokumentet omhandlar Fronter 24. Fronter er ein programpakke sett saman av Classfronter, Infofronter, Teamfronter og Projectfronter. Dette dokumentet omhandlar for det meste funksjonar knytt til Classfronter men ikkje ...