• Evaluering av forsøksordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune 

      Folkestad, Bjarte; Bjørdal, Fredric Holen; Sandvik, Elise Hjelle; Aarøe, Marthe Alnes (Rapport nr. 120, Report, 2023)
      Denne rapporten handlar om nærdemokrati. Gjennom ein analyse av ordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune ser me nærare på kva erfaringar som er gjort med ordninga kommunedelsutval i Ålesund kommune. Rapporten bygger ...