• Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne (Rapport nr. 34, Report, 2012)
   Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å ...
  • JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar 

   Bergem, Randi; Bakke, Gunnvor Karita (Rapport nr. 43, Report, 2013)
   Frå 1. januar 2010 innførte Kvinneklinikken Helse Sunnmøre redusert liggetid ved føde- og barselsavdelingane. For førstegongsfødande med friske barn er liggetida tre dagar (60 timar) og for fleirgongsfødande med friske ...