• Sponsing av journalistikk 

      Barland, Jens; Brurås, Svein (Rapport nr. 91, Report, 2019)
      Sponsing av journalistikk er kontroversielt, fordi det kan true journalistikkens uavhengighet. I deler av journalistikken har likevel sponsing lenge vært utbredt, særlig i TV. I medier med papirbaserte tradisjoner har ...