• Digitale læremiddel i lærarutdanninga 

      Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov; Helleve, Ingrid Maria; Leer-Salvesen, Hilde Gry; Gram, Helene (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Bakgrunnen for artikkelen er eit utviklingsprosjekt i lærarutdanninga med utprøving av digitale læremiddel. Fokus vert retta mot lærarutdannarar og korleis dei vel å kopla saman sin pedagogiske praksis med den aukande ...