Now showing items 1-20 of 124

  • A chronology og the global 1968 protest 

   Werenskjold, Rolf (;13, Research report, 2010)
  • Aftenpostens sjakkspalte fra 1887 til dags dato. 

   Sande, Øystein (HVOs skiftserie;Rapport nr. 72/2015, Research report, 2016-01-05)
  • Ajourføring av Herøyboka. Forprosjektrapport til Herøy sogelag 

   Kjelland, Arnfinn (Arbeidsrapport; 189, Research report, 2006)
   Hensikten med dette forprosjektet er altså å klargjere, vurdere og systematisere "alle arbeidsoperasjonar" som må gjerast i samband med prosjektet "Oppdatering av Herøyboka", frå situasjonen i dag fram til ferdige bøker ...
  • Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;58, Research report, 2015-04-10)
  • Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009 

   Båtevik, Finn Ove; Tangen, Geir (Rapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking ;4, Research report, 2010)
  • Avisåret 2007 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport; 214, Research report, 2008)
   Denne rapporten er den trettende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Selv om opplagsutviklingen og utviklingen ...
  • Avisåret 2008 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport; 241, Research report, 2009)
  • Avisåret 2011 

   Høst, Sigurd (;29, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den syttende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2012 

   Høst, Sigurd (Rapport;37, Research report, 2013)
  • Avisåret 2013 

   Høst, Sigurd (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking;48, Research report, 2014-05)
  • Avisåret 2014 

   Høst, Sigurd (Høgskulen i Volda;Rapport nr. 67/2015, Research report, 2015-06-23)
  • Avisåret 2015 

   Høst, Sigurd (HVO/MF;Rapport nr. 77/2016, Research report, 2016-05-26)
  • Avisåret 2016 

   Høst, Sigurd (Skriftserien HVO/MF;Rapport nr. 84/2017, Research report, 2017-05)
  • Aviser og digital betaling 

   Høst, Sigurd (HVOs skriftseriar;Rapport nr. 64/2015, Research report, 2015-05-20)
  • Bachelor-kandidater i Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Skriftserien HVO-MF;Rapport nr 75/2016, Research report, 2016-07-06)
  • Bachelor-kandidater i PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Skriftserien HVO/MF;Rapport nr. 76/2016, Research report, 2016-07-04)
  • Bolig, rente og risiko. Om pressens dekning av boligsektoren 

   Bjerke, Paul; Dyb, Evelyn (Arbeidsrapport; 179, Research report, 2005)
   Denne rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt som er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Vi tar sikte på å bruke kunnskap fra risikoforskning og boligforskning for å gi nye perspektiver til medieforskningen. ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010 

   Hanche-Dalseth, Marte; Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen (Rapport;11, Research report, 2010)
   For å oppnå en mer helhetlig oppfølging av kommunenes boligsosiale arbeid, har Husbanken Region Øst iverksatt Boligsosialt utviklingsprogram for kommunene. Programmet vil gå over en åtteårs periode (2009‐2017) med i alt ...
  • Bosetting av flyktninger i kommunene : en studie blant bosettingskommuner i Møre og Romsdal 

   Hanche-Dalseth, Marte; Bergem, Randi; Aarflot, Unni (Arbeidsrapport; 238, Research report, 2009)
   Busetjing av flyktningar i kommunane – ein studie blant kommunar i Møre og Romsdal Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid, som også inneber utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, ...
  • Byregionen Volda-Ørsta 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;62, Research report, 2015-04-10)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...