• Magdalene Thoresen og Sunnmøre. Forfattar blant embetsmenn og bønder 

      Ørstavik, Beate Moltubakk (Notat;1/2013, Working paper, 2013)
      Fokus i denne artikkelen er kulturmøtet mellom bondeallmugen og eliten på Sunnmøre, sett frå Magdalene Thoresens bok Billeder fra Vestkysten af Norge, som kom ut i 1872. Magdalene Thoresen (1819-1903) budde i Herøy frå1842 ...