• Det norske journalistiske feltet. Nokre sosiale og mentale strukturar 

      Hovden, Jan Fredrik (Notat;5/2010, Working paper, 2010)
      I denne artikkelen vert det presentert ei skisse til nokre sentrale strukturar i det norske journalistiske feltet, med utgangspunkt i ein korrespondanseanalyse av ein survey av 1203 medlemer i Norsk journalistforening (NJ) ...