• Aristoteliske perspektiv på praksisforståelser i friluftsliv 

      Løvoll, Helga Synnevåg (Notat;16/2009, Working paper, 2009)
      Intensjonen med denne teksten er å belyse Aristoteles’ bidrag til å drøfte undervisning i friluftsliv som pedagogisk praksis. Drøftingen vil ta utgangspunkt i 2 ulike nivåer, der det første nivået vil være å gi en beskrivelse ...