• Profesjonsidentiteten til vernepleiaren 

   Ulstein, Rebekka (Master thesis, 2020)
   Denne oppgåva har gjennom kvalitativ metode forska på spenningar i profesjonsidentiteten tilvernepleiaren. Fleire vernepleiarar erfarer at mange er usikre på kompetansen til vernepleiaren og kva vernepleiarar jobbar med. ...
  • Profesjonsidentiteten til Vernepleiaren 

   Ulstein, Rebekka (Master thesis, 2020)
   Denne oppgåva har gjennom kvalitativ metode forska på spenningar i profesjonsidentiteten til vernepleiaren. Fleire vernepleiarar erfarer at mange er usikre på kompetansen til vernepleiaren og kva vernepleiarar jobbar med. ...