• Nynorsk i andrespråksopplæringa 

   Grimstad, Birgitte F.; Osdal, Hilde (Arbeidsrapport; 210, Research report, 2007)
   Det første læreverket på nynorsk for vaksne minoritetsspråklege, NynorskPluss, kom i 2003. Likevel er det fire år etter svært få kommunar og utdanningsinstitusjonar, også i dei nynorske kjerneområda, som bruker nynorsk i ...
  • Nynorsk som hovudmål : -større norskkompetanse 

   Nordal, Anne Steinsvik (Arbeidsrapport; 233, Research report, 2008)