• Ajourføring av Herøyboka. Forprosjektrapport til Herøy sogelag 

      Kjelland, Arnfinn (Arbeidsrapport; 189, Research report, 2006)
      Hensikten med dette forprosjektet er altså å klargjere, vurdere og systematisere "alle arbeidsoperasjonar" som må gjerast i samband med prosjektet "Oppdatering av Herøyboka", frå situasjonen i dag fram til ferdige bøker ...