• Ei samling å lære av – evaluering av ei kurssamling 

      Stokken, Roar (Arbeidsrapport;137, Report, 2003)
      KEV ynskjer å styrkje sin kompetanse innan avvikling av kurs. Med eit nytt mandat og ei ny rolle ser ein at KEV sitt ansvar i organisasjonen er endra i form av at ein må ta hand om andre, og kanskje litt vidare arbeidsoppgåver. ...