• Frå sofaen til sykkelsetet : evaluering av tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet 

   Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni (Arbeidsrapport; 228, Research report, 2008)
   Rapporten er altså tufta på evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet, som var initiert som ein del av oppfølginga av Handlingsplanen for fysisk aktivitet, Saman for fysisk aktivitet Tilskotsordninga ...
  • Partnarskap for folkehelse og Helse i plan 

   Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hanche-Dalseth, Marte (Arbeidsrapport; 234, Research report, 2009)
  • Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Undervegsrapport 

   Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hanche-Olsen, Marte (Arbeidsrapport;234, Research report, 2009)
   Partnarskap for folkehelse og Helse i plan er to verkemiddel eller arbeidsmetodar, som vert brukte i satsinga på å fremje folkehelse. Målet med satsinga på folkehelse, slik ein les det i folkehelsemeldinga: Resept for et ...