• Avisåret 2007 

      Høst, Sigurd (Arbeidsrapport nr. 214, Report, 2008)
      Denne rapporten er den trettende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Selv om opplagsutviklingen og utviklingen ...