• Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Undervegsrapport 

      Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hanche-Olsen, Marte (Arbeidsrapport;234, Research report, 2009)
      Partnarskap for folkehelse og Helse i plan er to verkemiddel eller arbeidsmetodar, som vert brukte i satsinga på å fremje folkehelse. Målet med satsinga på folkehelse, slik ein les det i folkehelsemeldinga: Resept for et ...