• Bolig, rente og risiko. Om pressens dekning av boligsektoren 

      Bjerke, Paul; Dyb, Evelyn (Arbeidsrapport; 179, Research report, 2005)
      Denne rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt som er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Vi tar sikte på å bruke kunnskap fra risikoforskning og boligforskning for å gi nye perspektiver til medieforskningen. ...