Show simple item record

dc.contributor.authorKjelland, Arnfinn
dc.date.accessioned2008-11-14T08:05:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7661-248-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153912
dc.description.abstractHensikten med dette forprosjektet er altså å klargjere, vurdere og systematisere "alle arbeidsoperasjonar" som må gjerast i samband med prosjektet "Oppdatering av Herøyboka", frå situasjonen i dag fram til ferdige bøker levert frå trykkeri. Målet Herøy sogelag har med hovudprosjektet er å gje ut ei "rein slektshistorie" i "3 nye band av 'Gardar og Folk'". I tillegg er det aktuelt at det nye verket skal innehalde kortare grendeinnleiingar, bilde og nyare kart. For hovuddelen, dei s.k. "slekts- og brukarlistene" skal ein ta utgangspunkt i "brukarar rundt 1920". Dette forståast slik at ein skal ha med oversyn over alle bustader som eksisterer i dag, og "slekts-/brukarliste" for desse attende til ca 1920 for dei som er eldre, eller frå dei vart bygde for nyare bustadhus. Årstalet 1920 er i samband med dataregistreringa av EHB tolka til å bety at familiar der den årstalsfesta brukartida inkluderer året 1920 er tekne med.en
dc.format.extent439010 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Voldaen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 189en
dc.subjectbygdeboken
dc.subjectHerøyen
dc.subjectbusetnadssogeen
dc.titleAjourføring av Herøyboka. Forprosjektrapport til Herøy sogelagen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record