Show simple item record

dc.contributor.authorHasle, Bente
dc.contributor.authorRisstubben, Esther
dc.date.accessioned2008-11-14T08:12:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7661-259-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153950
dc.description.abstractDette forprosjektet har hatt til hensikt å skaffe kunnskap om belastninger, mestring og selvhjelp blant pårørende innen psykiatrien. Målet har vært å sikre fagfelt og forskning oppdatert tilgang på pårørendes erfaringsbaserte kompetanse. Denne kompetansen er det et ønske om at organisasjonene og det offentlige skal nyttiggjøre seg i pasient- og pårørendeopplæring, med særlig vekt på økt mestring og livskvalitet. Informantene i forprosjektet hadde erfaring med ulike former for pasient- og pårørende-opplæring, samtalegrupper av formell og uformell karakter og selvhjelpsgrupper. 11 kvinner lot seg intervjue om sine erfaringer gjennom 3 fokusgruppeintervju og 2 individuelle intervju våren 2006. De hadde et stort behov for å dele sine erfaringer, tanker og refleksjoner med oss, særlig når det gjaldt tilgang og kvalitet på tjenester for dem de var pårørende til.en
dc.format.extent254293 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Voldaen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 206en
dc.subjectpårørendeen
dc.subjectselvhjelpen
dc.subjectpsykisk helseen
dc.subjectmestringen
dc.subjectpsykiatrien
dc.titleSelvhjelp for pårørende. Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Voldaen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record