Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimstad, Birgitte F.
dc.contributor.authorOsdal, Hilde
dc.date.accessioned2008-11-14T09:25:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7661-265-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153952
dc.description.abstractDet første læreverket på nynorsk for vaksne minoritetsspråklege, NynorskPluss, kom i 2003. Likevel er det fire år etter svært få kommunar og utdanningsinstitusjonar, også i dei nynorske kjerneområda, som bruker nynorsk i andrespråksopplæringa. Kva utfordringar møter dei institusjonane som tilbyr andrespråksopplæring på nynorsk? Det er noko av det vi skal sjå på i denne rapporten, og dette spørsmålet var også bakgrunnen for at vi, hausten 2004, gjorde ei spørjeundersøking der vi såg på opplæringstilbodet i nokre ungdomsskular, vidaregåande skular og kommunal vaksenopplæring. Undersøkinga var avgrensa til nynorskkommunar på Sunnmøre, men vi trur og meiner at stoda er mykje den same i andre nynorskdistrikt. Eit av spørsmåla vi stilte, gjaldt kva grunngjeving ein hadde for val av målform i opplæringa. Ein vidaregåande skule som hadde fleire vaksne minoritetsspråklege elevar, svara at dei underviste på bokmål av fleire praktiske grunnar og ikkje minst fordi den grunnleggande norskopplæringa i det kommunale tilbodet var på bokmål. Svararen karakteriserte denne situasjonen som "frustrerande og uskjønleg". Når vaksne i nynorskkommunar lærer bokmål, hindrar dette integrering og kommunikasjonen med lærarar og medelevar. Dei vaksne med born i skulen som lærer nynorsk, får t.d. vanskar med å kunne hjelpe borna med lekser. Dette svaret var typisk for mange av tilbakemeldingane vi fekk.en
dc.format.extent287575 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Voldaen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 210en
dc.subjectnynorsken
dc.subjectandrespråken
dc.subjectspråkopplæringen
dc.subjectnorskopplæringen
dc.subjectvaksenopplæringen
dc.subjectlæreverken
dc.titleNynorsk i andrespråksopplæringaen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel