Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn
dc.contributor.authorTønnesen, Anders
dc.contributor.authorBarstad, Johan
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.contributor.authorAarflot, Unni
dc.date.accessioned2010-06-14T11:45:28Z
dc.date.available2010-06-14T11:45:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7692-289-9
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153982
dc.description.abstractRapporten "Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald" er basert på eit oppdrag gjennomført for Helsedirektoratet. I 2005 løyvde Helsedirektoratet midlar for utprøving tre modellar; Frisklivsmodellen, Fysiotekmodellen og Kompetansemodellen. Gjennom desse modellane har det vore arbeidd med å legge til rette for ordningar som kunne gi oppfølging til grupper som fall utanfor dei eksisterande tilboda for trening og rettleiing med tanke på endring av levevanar. Erfaringar, mellom anna frå ordninga med "Grøn resept", viste at endring av levevanar ofte krev eit system for oppfølging av den enkelte. Denne rapporten ser på det utviklingsarbeidet som har vore gjort i forhold til å lukkast med å organisere, forankre og implementere dei aktuelle modellane. Utviklingsarbeidet omfattar i alt 32 kommunar fordelt på fem fylke. Vidare ser den på dei erfaringane ein har gjort med modellane, ikkje minst sett frå brukarsida. Det ligg føre to rapportar, ein hovudrapport og ein kortversjonno_NO
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherMøreforsking Voldaen_US
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 225
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectforebyggingen_US
dc.titleEin resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthalden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record