Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Anders
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.contributor.authorHanche-Olsen, Marte
dc.contributor.authorSolvang, Brynhild
dc.coverage.temporal2004-2008
dc.date.accessioned2014-02-06T13:50:11Z
dc.date.available2014-02-06T13:50:11Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7692-295-0
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153984
dc.description.abstractSamordningsrådet for arbeid for menneske med psykisk utviklingshemming (SOR) vart stifta i 1951. SOR har år for år fått støtte frå Helsedirektoratet, men i 2004 vart det inngått ein avtale mellom SOR og Helsedirektoratet om ei meir langsiktig basisfinansiering. Avtalen galdt perioden 2004-2008. På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking evaluert effektane av den langsiktige basisfinansieringa. Evalueringa viser at langsiktig basisfinansiering har hatt mykje å seie for SOR si verksemd, både når det gjeld omfang og innhald. I tillegg til at basisfinansieringa har medverka til nye tiltak, som ymse prosjekt, vidareutdanningstilbod, utvikling av fagbøker og anna fagstoff, har ho medverka til meir aktivitet i tilknyting til tiltak SOR tradisjonelt har arbeidd med, som konferansar, informasjon, formidling og nettverksbygging.no_NO
dc.description.sponsorshipHelsedirektoratetno_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseries;231
dc.titleFrå hand til munn eller på tryggare grunn? Samordningsrådet for arbeid for menneske med psykisk utviklingsheming (SOR) - evaluering av den langsiktige basisfinansieringano_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsi806
dc.subject.nsi242
dc.source.pagenumber77no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record