Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda samarbeider om å gje ut ulike skriftseriar som er meinte å vere eit supplement til det som vert utgitt på nasjonale og internasjonale forlag og i ulike tidsskrift. Skriftseriane har ulike "tersklar" for godkjenning og dekkjer såleis ulike nivå av fagleg og vitskapleg arbeid. Forskingsrapportane er gjennomarbeidde, vitskaplege manuskript, monografiar, artikkelsamlingar og vitskaplege artiklar, som både forfattar og institusjon er fagleg ansvarlege for. Dei presenterer gjerne empiri som er sett i samanheng med etablert kunnskap på området og med relevant teori, men kan også vere eit reint teoretisk arbeid. Serien gjekk f.o.m. 2010 inn i rapport-serien.

Recent Submissions

 • Legitimerande regional planlegging 

  Amdam, Roar (Forskingsrapport;50, Research report, 2003)
  Denne rapporten er ein del av rapporteringa frå prosjektet ”Endra regionalpolitikk og nye regionale politiske institusjonar og prosessar” som inngår i Norges forskingsråd sitt program om forsking for regional utvikling. ...
 • " - er det oss i skolen, eller noe med systemet?" 

  Bele, Irene; Måseidvåg, Siv Gamlem; Bergem, Randi (Forskingsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking;65, Research report, 2008)
  Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av grunnskoleopplæringen i Sokndal kommune. Kartleggingen er gjennomført av Møreforsking Volda på oppdrag for Sokndal kommune. Hovedfokus har vært å belyse ulike forhold ...
 • The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education 

  Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund; Kleven, Thor Arnfinn (Forskingsrapport; 56, Peer reviewed; Research report, 2004)
  In 1997 two of the researchers published the book "Growing up in a Media Dominated Society. Identity, Tolerance and Communication in the Upbringing of Children". During the period we were preparing the manuscript for this ...