Show simple item record

dc.contributor.authorSætre, Frode
dc.date.accessioned2018-08-15T06:36:26Z
dc.date.available2018-08-15T06:36:26Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7661-175-3
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557952
dc.description.abstractDenne undersøkinga er gjort ut frå eit ynskje om å kartleggje ulike sider ved etter- og vidareutdanningsfeltet i forhold til ynskje og behov hjå studentar som har tatt årseining kroppsøving ved lærarutdanninga i Volda. Undersøkinga er rapport nr. 3 på grunnlag av ei kvantitativ undersøking som vart gjennomført i november 1999. Frå departementalt hald har det dei siste åra vorte lagt fram utgreiingar, stortingsmelding, og kompetanseutviklingsplanar som set fokus på livslang læring og behovet for etter- og vidareutdanning i eit samfunn i stadig endring. Høgskulen i Volda ved kroppsøvingsseksjonen er ein av partane som får utfordringa i forhold til gjennomføring av kompetanseutviklingsplanar for lærargrupper. Ut frå dette føler vi at ei kartlegging av behov, organisering, innhald og økonomiske rammer for etter- og vidareutdanning er nødvendig. Dette kan også vere til hjelp ved planlegging av tiltak innanfor området. Engasjement her er også viktig i ei tid då søknaden til dei ordinære studia innanfor allmenn- og førskulelærarutdanninga har vore på retur. Etter- og vidareutdanningsfeltet kan verte ein stor del av arbeidsåret vårt i framtida.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;139
dc.titleEtter- og vidareutdanning i kroppsøving. Behov, organisering, innhald og økonominb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record