Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Roy-Asle
dc.date.accessioned2018-08-15T08:30:22Z
dc.date.available2018-08-15T08:30:22Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7661-224-5
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558080
dc.description.abstract”Program LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling” (PLUTO) er den nasjonale spissatsingen på omstilling i lærerutdanningen. Programmet ble opprettet av det nasjonale senteret for IT i utdanning (ITU), og er forankret i KUF’s handlingsplan ” IKT i norsk utdanning – plan for 2000 – 2003”, der IKT i lærerutdanningen er ett av seks innsatsområder med tilhørende årsplaner. Som del av dette programmet er høgskolen i Volda en av 8 institusjoner som har utviklet og gjennomført et institusjonelt forankret omstillingsprosjekt i programperioden. Prosjektet ved Høgskolen i Volda har vært gjennomført i et samarbeid gjennom delprosjekter i lærerutdanninga knyttet til fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag, kunst og handverk og pedagogikk. Pedagogikk har hatt ansvar for koordinering og ledelse i prosjektet som helhet.I denne rapporten søker en å sette oppsummeringen av delprosjektene inn i en helhetlig sammenheng, der delprosjektene til sammen bidrar til prosjektets bredde og dybde. Enkelte deler av denne rapporten er tidligere presentert i sluttrapporten til programstyret for PLUTO prosjektet (Andreassen 2003).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;171
dc.titleSpor av endring. Sluttrapport fra Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling (PLUTO) ved Høgskulen i Voldanb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber171nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record