• Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;61, Research report, 2015-04-10)
  • Byregionen Volda-Ørsta 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;62, Research report, 2015-04-10)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane" 

   Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi (HVO-MF;Rapport nr. 63/2015, Research report, 2015-06-17)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere 

   Grimsrud, Gro Marit (Rapport;42, Research report, 2013-08-28)
   Rapporten er basert på to spørreundersøkelser. En blant folk som har flyttet fra Rauma de siste 5 år, og en blant de som har flyttet til Rauma de siste 5 år. Formålet med analysen var å gi Rauma kommune et grunnlag for å ...
  • Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? 

   Grimsrud, Gro Marit; Nystrand, Bjørn Tore; Otterlei, Kvalsund Lovise (Skriftserien HVO-MF;Rapport nr. 66/2015, Research report, 2016-01-28)
  • Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;52, Research report, 2015-04-10)
  • Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar 

   Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;53, Research report, 2015-04-10)
  • Med arbeidsform som pensum 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Skriftserien MF/HVO;Rapport nr. 69/2015, Research report, 2015-10-28)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Prakti sk pedagogisk utdanning , yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Frøya ...
  • Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport;36, Research report, 2014-01-07)
   Vi har i denne rapporten starta ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien er eit forprosjekt gjennomført på oppdrag for Sogn og Fjordane ...
  • Nye innbyggjarar, nye utfordringar? 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Netteland, Grete (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;59, Research report, 2015-04-10)
  • Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet 

   Dvergsdal, Geirmund; Grimsrud, Gro Marit; Olsen, Grethe Mattland (Rapport;20, Research report, 2011)
   Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Føremålet har vore å auke kunnskapen om korleis regionale aktørar arbeider med bygde- og lokalsamfunnsutvikling (BLU). ...