• Avisåret 2007 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport nr. 214, Report, 2008)
   Denne rapporten er den trettende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Selv om opplagsutviklingen og utviklingen ...
  • Avisåret 2008 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport nr. 241, Report, 2009)
   Denne rapporten er den fjortende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. De tolv første utgavene av rapporten ...
  • Avisåret 2009 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 6, Report, 2010)
   Denne rapporten er den femtende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. De tolv første utgavene av rapporten ble ...
  • Avisåret 2010 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 18, Report, 2011)
   Denne rapporten er den sekstende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og ...
  • Avisåret 2011 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 29, Report, 2012)
   Denne rapporten er den syttende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2012 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 37, Report, 2013)
   Denne rapporten er den attende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2013 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 48, Report, 2014)
   Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2014 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 67, Report, 2015)
   Denne rapporten er den 20. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2015 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 77, Report, 2016)
   Denne rapporten er den 21. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2016 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 84, Report, 2017)
   Denne rapporten er den 22. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2017 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 86, Research report, 2018)
   Denne rapporten er den 23. i serien Avisåret, og den ellevte som er utgitt av Høgskulen i Volda. Sannsynligvis er det den siste. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år bortsett fra 2002.
  • Avisåret 2020. Papiraviser og betalte nettaviser 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 108, Report, 2021)
   Rapportserien Avisåret er årlige tabell- og kommentarrapporter som har vært laget helt siden midten av 1990-tallet. Avisåret 1994 var den første, og bortsett fra 2002 har det kommet en ny rapport hvert år. Rapportene for ...
  • Aviser og digital betaling 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 64, Report, 2015)
   De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene, slik at bruken ikke lenger er gratis. Den andre er å utvikle og selge ...
  • Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet 

   Høst, Sigurd (Notat nr. 5/2016, Working paper, 2016)
  • Fortsatt mangfold. Avisstatus ved utgangen av 2017 

   Høst, Sigurd (Notat nr. 1/2018, Working paper, 2018)
  • Har kampanjen Ung & engasjert gitt høyere valgdeltakelse i 2011? 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 44, Report, 2013)
   Denne rapporten er en del av en større evaluering av kampanjen Ung & engasjert som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å stimulere til bedre og mer engasjerende lokaljournalistikk, ...
  • Hvordan blir vi oppdatert? Kontakt med forskjellige nyhetskilder 1994-2009 

   Høst, Sigurd (Notat;15/2010, Working paper, 2010)
   Hensikten med dette paperet er å gi en oversikt over hvordan befolkningens kontakt med forskjellige nyhetskilder har utviklet seg fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag. Dette er en side ved den norske medieutviklingen ...
  • Kommunevalgkamp i lokalavisene 

   Høst, Sigurd (Notat;3/2013, Working paper, 2013)
   Dette notatet bygger på en innholdsanalyse som egentlig er foretatt for å evaluere kampanjen Ung & engasjert. Dette er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å ...
  • Papiravisene lever, og de satser digitalt. Status ved utgangen av 2015. 

   Høst, Sigurd (Notat nr. 1/2016, Working Paper, 2016)