• Kolspasienters opplevelse av kontroll over egen sykdom 

      Settem, Hilde (Master thesis, 2015)
      Kols rammer stadig flere. De siste årene har det vært økende fokus på sykdommen både internasjonalt og her hjemme. Det er vist at personer med kols har dårligere livskvalitet enn andre sammenlignbare grupper, samtidig vet ...