• Profesjonsidentiteten til vernepleiaren 

      Ulstein, Rebekka (Master thesis, 2020)
      Denne oppgåva har gjennom kvalitativ metode forska på spenningar i profesjonsidentiteten tilvernepleiaren. Fleire vernepleiarar erfarer at mange er usikre på kompetansen til vernepleiaren og kva vernepleiarar jobbar med. ...