• Depresjon under svangerskap og etter fødsel 

      Bondevik, Helga Fjæra (Master thesis, 2012)
      Bakgrunn og føremål: Tema i denne oppgåva er depresjon i samband med graviditet og barseltid. Det er ulike årsaker til at kvinner kan oppleva å verta deprimerte under svangerskap og etter fødsel. Ei målsetting er at gravide ...