• Integrering av vestafrikanske spillere i norsk toppfotball 

      Nese, Odd Ivar (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven er en undersøkelse av hvordan norske toppklubber jobber med integrering av vestafrikanske fotballspillere. Dette er et felt det er forsket lite på, og målet har derfor vært å avdekke hvordan klubbene jobber ...