• Hjem til naturen? En undersøkelse av fenomenet økospiritualitet 

      Pettersen, Karoline O. A. (Master thesis, 2022)
      I den moderne vestlige kulturen har en «ny» form for økospiritualitet oppstått. Den har oppstått som en reaksjon på klima- og miljøkrisen, og søker således en mentalitetsendring. I dette masterprosjektet skal jeg undersøke ...