• Skuleutvikling i eit OU-perspektiv. Fire artiklar. 

      Hunnes, Odd Ragnar (Arbeidsrapport; 186, Research report, 2005)
      I samband med ny læreplan for skuleverket i 2006, er det såkalla Kunnskapsløftet lansert. Mellom anna set Kunnskapsløftet skuleutvikling i fokus. Hovudmålet med denne rapporten er å gje idear og frimod til å gjennomføre ...