• Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid 

   Amdam, Roar; Bergem, Randi (Arbeidsrapport; 222, Research report, 2008)
   Møreforsking Volda har i samarbeid med NIBR fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å evaluere bruken av partnerskap i folkehelsearbeidet, og å stå føre prosessevaluering av satsinga på folkehelse i planlegginga. Denne ...
  • Skuleutvikling i eit OU-perspektiv. Fire artiklar. 

   Hunnes, Odd Ragnar (Arbeidsrapport; 186, Research report, 2005)
   I samband med ny læreplan for skuleverket i 2006, er det såkalla Kunnskapsløftet lansert. Mellom anna set Kunnskapsløftet skuleutvikling i fokus. Hovudmålet med denne rapporten er å gje idear og frimod til å gjennomføre ...