Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHunnes, Odd Ragnar
dc.date.accessioned2008-11-13T13:47:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7661-240-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153916
dc.description.abstractI samband med ny læreplan for skuleverket i 2006, er det såkalla Kunnskapsløftet lansert. Mellom anna set Kunnskapsløftet skuleutvikling i fokus. Hovudmålet med denne rapporten er å gje idear og frimod til å gjennomføre utviklingstiltak i ulike organisasjonar, i offentleg sektor like gjerne som i privat sektor. Dei konkrete døma i rapporten er tekne frå ein skule, men dei ulike metodane er også utprøvde i andre samanhengar. Eg meiner derfor at dei med litt tilpassing kan brukast i dei fleste organisasjonar, men altså ikkje minst i skular. Rapporten er redigert som ei samling av fire artiklar. Den første er meint som ein introduksjon til skuleutvikling i eit organisasjonsutviklingsperspektiv, og i tillegg gjev han ein kort presentasjon av dei tre andre artiklane og av NCS. Dei tre siste artiklane presenterer kvar sine innfallsvinklar til skuleutvikling, høvesvis situasjonsanalyse, målformulering og vurdering. Artiklane er forsøkt skrivne slik at dei kan lesast kvar for seg, men likevel supplerer kvarandre. For å understreke samanhengen mellom artiklane, er vedlegga samla til slutt.en
dc.format.extent6583120 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Voldaen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 186en
dc.subjectorganisasjonsutviklingen
dc.subjectskuleutviklingen
dc.subjectmålstrukturen
dc.subjectplanleggingen
dc.titleSkuleutvikling i eit OU-perspektiv. Fire artiklar.en
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel