• Legitimerande regional planlegging 

      Amdam, Roar (Forskingsrapport;50, Research report, 2003)
      Denne rapporten er ein del av rapporteringa frå prosjektet ”Endra regionalpolitikk og nye regionale politiske institusjonar og prosessar” som inngår i Norges forskingsråd sitt program om forsking for regional utvikling. ...