• The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education 

   Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund; Kleven, Thor Arnfinn (Forskingsrapport; 56, Peer reviewed; Research report, 2004)
   In 1997 two of the researchers published the book "Growing up in a Media Dominated Society. Identity, Tolerance and Communication in the Upbringing of Children". During the period we were preparing the manuscript for this ...
  • " - er det oss i skolen, eller noe med systemet?" 

   Bele, Irene; Måseidvåg, Siv Gamlem; Bergem, Randi (Forskingsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking;65, Research report, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av grunnskoleopplæringen i Sokndal kommune. Kartleggingen er gjennomført av Møreforsking Volda på oppdrag for Sokndal kommune. Hovedfokus har vært å belyse ulike forhold ...
  • Legitimerande regional planlegging 

   Amdam, Roar (Forskingsrapport;50, Research report, 2003)
   Denne rapporten er ein del av rapporteringa frå prosjektet ”Endra regionalpolitikk og nye regionale politiske institusjonar og prosessar” som inngår i Norges forskingsråd sitt program om forsking for regional utvikling. ...