• Fra valp til vaktbikkje. Om konstruksjon av journalistisk kunnskap. 

      Bjørnsen, Gunn (;26, Working paper, 2010)
      "Profesjonens kunnskapsgrunnlag er en sentral bestanddel i yrkesutøvernes profesjonsidentitet og selvforståelse. Dette er tema som står sentralt i mitt prosjekt ”Gode journalister. Om konstruksjon av profesjonsidentitet i ...