• Politisk kulturdannelse i Bratsberg Amt 

      Bolstad, Gunnar (;17, Student paper, others, 2011)
      Notatet er ein del av prosjektet "Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder", eit strategisk høgskuleprosjekt frå Høgskulen i Volda, Historisk Institutt og Institutt for religion, livssyn og kristendom.