• Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar 

      Bergem, Randi (Notat;1/2007, Working paper, 2007)
      Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar tek utgangspunkt i studiet Helsepedagogikk, som er eit studietilbod ved Høgskulen i Volda (HVO). Møreforsking har vore ansvarleg for evalueringa av dette studieemnet.