Show simple item record

dc.contributor.authorOuff, Susanne Moen
dc.contributor.authorYttredal, Else Ragni
dc.coverage.spatialMolde, Norge
dc.coverage.spatialStjørdal, Norge
dc.coverage.spatialSteinkjer, Norge
dc.coverage.spatialLevanger, Norge
dc.coverage.temporal2010-2011
dc.date.accessioned2012-06-13T13:15:13Z
dc.date.available2012-06-13T13:15:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154060
dc.description.abstractKompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging ble gjennomført på oppdrag fra Husbanken, region Midt-Norge i perioden november 2010 til desember 2011. Dette notatet er en oppsummering av arbeidet Møreforsking har gjennomført i prosjektet sammen med Husbanken region Midt-Norge og kommunene Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger. Prosjektet har vært finansiert gjennom Husbanken sine midler for kompetanseutvikling, og gjennom substansiell egeninnsats i kommunene. Notatet er ment å formidle innholdet i arbeidet som er gjort på en oppsummerende måte, og vi håper at både deltakende kommuner og andre kan ha nytte av dette. Gjennom det siste året har de fire kommunene vært samlet til to felles nettverkssamlinger, og har gjennomført to arbeidsmøter i de respektive kommunene der Møreforsking og Husbanken har deltatt. I tillegg har de kommunale prosjektlederne og arbeidsgruppene jobbet selvstendig med ulike oppgaver og problemstillinger. Ved avslutning er alle kommunene enten ferdige med, eller er klare for, politisk sluttbehandling av de boligsosiale handlingsplanene. Det siste året har de også jobbet med tema som for eksempel ansvars- og rollefordeling i de boligsosiale arbeidet, organisatoriske problemstillinger og gjennomgang av retningslinjer for tildeling av boliger og startlån. Notatet presenterer i tråd med notat 22/2011, arbeidet vi har gjennomført. Vi presenterer ikke verktøy og arbeidsmåte i detalj, det kan leses i notat 22. Hovedvekten i dette notatet er lagt på Social Network Analyses (SNA) og hvordan vi har brukt det i analysen av det boligsosiale nettverket i kommunene.no_NO
dc.description.sponsorshipHusbanken. Region Midt-Norgeno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation2010/14432
dc.relation.ispartofseriesNotat;1
dc.subjectNettverksanalyseno_NO
dc.subjectBoligsosial planleggingno_NO
dc.subjectSocial Network Analysesno_NO
dc.subjectKompetanseutviklingno_NO
dc.subjectProsessarbeidno_NO
dc.subject.ddc363.583
dc.subject.ddc353.5514
dc.titleBoligsosialt arbeid og planlegging IIno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsi242
dc.subject.nsi360
dc.source.pagenumber167no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record